Je jídlo jenom o jídle?

Autor: Eva Leňová

Po období specializace, čím dál užšího zaměření na detaily a výsostné individualizace, jejichž dopady můžeme pozorovat nejen v každém vědním oboru, ale i v životě společnosti a její základní buňky - rodiny - následuje logické zhoupnutí kyvadla na druhou stranu, volání po celostních metodách, nahlížení a chápání souvislostí a komplexnosti přístupů.Pro mnohé z nás je jídlo jen tím, co musíme tělu dávat, mnohdy ani nevíme proč, jen třeba máme hlad, a nebo to tak dělají ostatní. Pro jiné je ale jídlo prostředkem, který nám může pomoci na cestě osobního rozvoje, a díky němuž si můžeme začít uvědomovat mnoho souvislostí.


VNÍMÁNÍ SOUVISLOSTÍ TĚLO/DUŠE/DUCH

Akademie léčivé výživy považuje dnešní stav společnosti, vztahů mezi lidmi a fyzického i duševního zdraví jednotlivců téměř za krizový. Nebo se vám například takový výskyt civilizačních chorob, alergií, psychických problémů či obezity v jedné a hladomorů v jiných částech světa zdá normální?

Jedním z nejdůležitějších předpokladů nastoupení změny je schopnost člověka začít si uvědomovat (nebo spíše vrátit se ke schopnosti uvědomění našich předků), jak a nakolik spolu souvisí všechny složky naší bytosti.

Člověk není jen tělo. Zdraví a pohoda na fyzické úrovni se vzájemně ovlivňují se zdravím a pohodou v psychické oblasti. Zaměříme-li se na poznávání těchto souvislostí, velmi brzy zjistíme, že klíčem k spokojenému životu je schopnost zahrnout do svého vnímání světa a lidí i třetí složku - složku duchovní. Nemusíme začít chodit do žádného kostela ani meditační skupiny. Stačí mít oči a srdce otevřené a vnímat působení toho, co nás převyšuje. Můžeme tomu říkat třeba příroda, vesmír nebo vyšší princip.


VNÍMÁNÍ SOUVISLOSTÍ ČLOVĚK/SUROVINA/ZDROJ

Jakmile se člověk zaměří na kvalitu prožívání svého života, začne vidět souvislosti mezi svým zdravotním a duševním stavem a věcmi, které si do života pouští, vkládá a jež přijímá - včetně potravy. Zdravé a zářící tělo sice zvládne nárazově zpracovat i věci nekvalitní, ale prospívá mu, pokud je živeno surovinami kvalitními, touží po tom, aby i ony byly živé.

Živé suroviny musí pocházet z živého zdroje. Pak budou obsahovat všechny živiny i energetickou složku, které nás vyživí a dobijí. Člověk si proto začne automaticky vyhledávat obchody a dodavatele, u nichž si je jistý jejich přístupem, způsobem práce a životním nastavením.


VNÍMANÍ SOUVISLOSTÍ ČLOVĚK/SPOLEČNOST

A nejen u nich se začne setkávat s lidmi, kteří to vidí podobně. Vzájemně si do života něco přinášíme, něčím se obdarováváme. Ať již je to kvalitní surovina, společný zájem, vřelost, setkání lidí, kteří se snaží být skutečnými lidmi nebo dobré slovo a spolehlivé informace. Pomáháme si navzájem, ovlivňujeme se, vytváříme komunity a jako zájmové skupiny pak působíme na své okolí, dalo by se říci, že na většinovou společnost.

Jistě jste si také všimli, jak dnes každý supermarket nabízí "bio" potraviny a "bio" zeleninu. Že ve vás nevzbuzují důvěru a dáte přednost "svému" dodavateli bedýnek nebo chovateli ovcí a koz? I toto naše společné rozhodnutí změní stav společnosti, v níž žijeme. Podpoříme jím totiž ty producenty, kteří se rozhodli do sféry "bio" potravin pustit, dělají to s odhodláním, láskou i osobními oběťmi, a nebudeme podporovat ty, kdo se tak jen tváří.

Svým zájmem o kvalitní literaturu, která se věnuje také duchovním a duševním aspektům našeho životního stylu, pak podporujeme nejen její vydávání, ale i její vznik. Svým učitelům umožňujeme, aby se učiteli stali. A doufejme, že společným nastavením, zájmem a rozhodnutím věci změnit dosáhneme jednou i toho, že zmizí "učitelé", kteří slouží jen indoktrinaci našich dětí.


VNÍMANÍ SOUVISLOSTÍ LIDSTVO/PŘÍRODA/PLANETA

Doufejme, že už našim dětem nebude nikdo tvrdit, že strava na zdravotní stav nebo schopnost člověka vyléčit se z nemocí nemá žádný vliv, jak to doposud jistá část oficiální vědy dělá. I názor, nakolik náš životní styl a životní prostředí ovlivňují celkový stav společnosti a zdraví lidí, si cestu k oficiálním politickým strukturám probojovával velmi dlouho.

Přitom stačí používat zdravý selský rozum, smysly a upřímná snaha dozvídat se, jak to v životě chodí. O těsném spojení života lidí s přírodou i stavem planety hovoří prastaré báje nejrůznějších kultur, evropské pohádky i obyčejná moudrost tradovaná u nás doma, v rodinách. Nebo mi snad chcete říct, že vás babička neučila, že mydliny se na záhony a na trávník vylívat nesmějí, že by tam potom nic nerostlo? Na to není třeba žádné vědecké zdůvodnění - ale v případě zájmu nám to věda vysvětlí lehce a rychle.


ŠÍŘE INFORMACÍ

A člověk, který se o věci zajímá stejně lehce a rychle vypozoruje, jak ho jeden okruh zájmu přivádí k dalšímu, jak jedna oblast informací souvisí s jinou a nakolik se s ní prolíná. Pokud bychom chtěli jít ve stravování do detailů, pokud by nás zajímalo, co přesně nám potraviny v těle dělají, budeme muset nejspíš prostudovat alespoň základy anatomie, konec konců je důležité vědět, kde mám který orgán a kudy mi vedou cévy. Neuškodí ani něco z chemie, která nám vysvětlí procesy v těle, ale i podmínky pro pěstování, růst a zpracování používaných surovin. Zájem o plodiny nás nejspíš přivede k zájmu o historii a zájem o jejich pěstování třeba k zájmu o geologii, meteorologii nebo třeba ke studiu vlastností vody.

Ať to vezmete z kteréhokoli konce, informace, které získáte, když se o život kolem sebe i v sobě začnete zajímat, zabírají neuvěřitelnou šíři. Můžete si vybrat, co vás zajímá více a co méně a je dobré, že si díky moderním technologiím můžete také ověřovat jejich kvalitu, zjišťovat názory jiných odborníků nebo třeba jen lidí s podobným úhlem pohledu a životním stylem. A zároveň se tak dostanete k informacím z jiných zemí, kde sice určitě žijí v jiných podmínkách, ale na druhé straně nám mohou poskytnout mnoho dobrých nápadů a podnětů.


TEORIE I PRAXE

Ovšem informace nám k ničemu nebudou, pokud je nezačneme používat. Je užitečné naučit se jistým teoretickým základům a je radno vybrat si dobré a kvalitní teorie - nebo aspoň takové, kterým my osobně věříme, a které nám osobně sedí.

Ale chceme-li být zdraví, musíme prostě začít jinak jíst, takže si asi budeme muset začít sami a jinak vařit. Musíme se víc hýbat, vyrazíme tudíž občas do přírody nebo do tělocvičny. Budeme si chtít obstarávat jiné suroviny, začneme chodit na trhy nebo na farmy. Což nám na jednu stranu zajistí více pohybu a na stranu druhou přinese nová setkání a přátelství. Nebo nás touha po kvalitnějších potravinách přivede k pěstování na vlastní či alespoň pronajaté zahrádce a díky praktikovanému přesvědčení a získaným informacím se tak pěkně vrátíme zpět k jednoduchému a tradičnímu způsobu života alespoň v něčem podobnému způsobům našich předků.

Přestaneme být konzumenty - jídla i informací. A začneme žít jako lidé a tvůrci, se vším všudy.