Jak vnímáme kvalitu

Autor: Eva Leňová

Jakost, české slovo pro původně latinský výraz kvalita, pěkně odhaluje i jeho význam. Jakost je totiž údaj o tom, jaká daná věc je, popisuje nám její vlastnosti. Odpovídá tudíž na otázku jak? nebo jaký/jaká? V dnešní době jsme ovšem jeho smysl posunuli trošku jinam a častěji se ptáme jak moc? jak dobře?, případně ještě nakolik? nebo čím? Jak dobře mi změna stravy pomůže zbavit se bolestí a trávicích problémů? Jak rychle a jak trvale mi jiný způsob stravování pomůže vypořádat se s nadváhou a udržet si váhu zdravou? Nakolik mi změna životního stylu pomůže zbavit se alergií a ekzémů? Nebo třeba: Čím mi změna návyků pomůže získat více energie, lépe spát a zbavit se únavy?

KVALITA INFORMACÍ

V dnešní době, kdy se na nás informace valí ze všech možných stran a jejich zdroje či prameny jsou nám přístupné v mnoha podobách, není snadné posoudit, nakolik jsou kvalitní. Klasická metoda stanovení kvality informací se zaměřuje na jejich věcnou a formální správnost, ověření pomocí dalších nezávislých a spolehlivých zdrojů. Informace musí být objektivní, články nesmí jednostranně zdůrazňovat jeden přístup, nesmí být vytržené z kontextu. Získané údaje musí být účelné a pro nás použitelné. U informací musí být vždy uveden autor nebo odkaz na zdroj a datum. Svou váhu má množství publikací autora nebo zmínek o daném tématu v odborné literatuře, nejlépe s recenzemi nezávislých odborníků.

Jenomže to se dostáváme zpět na začátek. Obvykle totiž existuje určitý počet publikovaných článků a vědeckých studií na podporu jednoho tvrzení, podobné množství studií, názorů či publikací však tutéž informaci popírá či vyvrací. Nám se jedná především o to, zda jsou získané informace použitelné pro nás a náš život, zda nám dávají smysl, a zda se pro nás stanou výchozím bodem ke změnám v našich postojích, jednání nebo názorech. A následně ke změnám životního stylu i stravovacích návyků vedoucích k lepšímu zdraví a spokojenějšímu životu. Moudré bude uchýlit se například k subjektivnímu vyhodnocení kvality údajů či názorů podle jejich nositele.

Zjednodušeně řečeno, posoudíme, jestli dotyčný nepatří k těm, co "kážou vodu - pijí víno". Krom toho se podíváme, jaké daná informace přináší ostatním, kteří patří k jejím zastáncům, do života pozitivní změny, příležitosti, nakolik přispívá ke zlepšení kvality jejich života. Prostě se zamyslíme nad tím, jaký život vedou, a jak moc se pro nás v tomto ohledu stávají pozitivními vzory. Nejjednodušší je se s "autoritami" a propagátory různých názorů přímo setkat, ale možností je více. Například z nezávislých zdrojů na internetu nebo diskuzních fór zájmových skupin získáme podobné informace celkem snadno.


KVALITA SUROVIN

V oblasti kvality surovin je naše situace o něco jednodušší. Kvalitou potravin se dnes zabývají oficiální instituce, odborníci, kuchaři, restaurace i pěstitelé. Pro skutečnou kvalitu potravin hodně znamená současné hnutí prosazující užívání lokálních-sezónních-bio surovin. I v tomto směru se přístupy k posuzování kvality budou různit.

Chceme-li si kvalitu posoudit sami, není pro nás nijak obtížné získat informace o způsobu produkce, místu, odkud suroviny pochází včetně adresy producenta, obsahu látek a chemikálií včetně jejich použití při pěstování či chovu, a dalších aspektech, jež ji ovlivňují. Kvalitu surovin si také snadněji ověříme při jejich užívání - zjistíme sami, jak nám daná surovina vyhovuje, jak nám konečný produkt chutná, nakolik nám přináší do života to, co bychom rádi získali.

Dalším ukazatelem kvality je pro nás často přímo přístup dodavatele, jeho osobnostní charakteristiky, postoje i to, zda je nám sympatický on a jeho snaha o kvalitní suroviny. Zajedeme-li se podívat přímo na statek nebo do provozu dodavatele, dozvíme se mnoho nového, navážeme nové přátelské vztahy, vytváříme sítě s lidmi společných zájmů. Rozhodneme se pak mnohdy odebírat právě toto zboží, protože kvalita člověka, který je vyrábí převáží například fakt, že při pěstování zeleniny prostě základní chemické ošetření použít musí, protože jinak by mu produkce neumožnila se uživit, a on se jen snaží, omezit tyto zákroky na minimum a používat hnojiva nebo postřiky "ekologické". Existuje také spousta drobných triků a metod, jak kvalitu používaných surovin zlepšit při jejich zpracování a následné úpravě u nás doma v kuchyni.


KVALITA ZDROJŮ

Kvalitě zdrojů se dnes věnují celá odvětví a tento zájem byl také institucionalizován zřízením Ministerstva životního prostředí. Přestože o jeho práci můžeme pochybovat, není pochyb o tom, nakolik kvalita půdy, vody a ovzduší souvisí s chováním lidí a naším životním stylem.

Ani zde nebude velkým problémem zjistit si jejich kvalitu, chemické rozbory a údaje o složení jsou veřejně přístupné. Otázkou zůstává nastavení kvalitativních parametrů, jež bývají leckdy přizpůsobené reálné situaci a ne potřebám člověka. Nejdůležitější však bude, co s tím uděláme.

O kvalitu zdrojů se musíme starat a začít musíme u sebe. Znečišťování vody a ničení půdy zamezíme nejen tím, že začneme vytvářet občanské iniciativy a politická hnutí, ale hlavně tím, že k tomu přestaneme přispívat. Nebudeme nakupovat zbytečně, nebudeme používat chemické čisticí prostředky ani léky. Nebudeme kupovat potraviny pěstované za pomoci chemických přípravků, nebudeme vytvářet nadměrná množství odpadu, nebudeme všude jezdit auty a budeme dodržovat spoustu dalších věcí, které propagují různí "zelení".

Totéž platí pro různé zdroje energií, i když v této oblasti je naše vlastní NE-dělání o něco méně významné. Energetické zdroje přímo souvisí s politickými silami a přestože je všeobecně známo, že existují levné a snadno dostupné energie, energetický byznys dokáže šikovně zamezovat jejich využívání. Tady nám asi nezbude, než převzít odpovědnost razantněji a do různých občanských a soukromých hnutí za využití alternativních zdrojů energií se opravdu zapojit.


KVALITA ČLOVĚKA - TEDY OSOBNÍ PŘÍNOS, PŘIDANÁ HODNOTA ČI UŽITEK

To, nakolik se nám cokoli z výše uvedených bodů podaří změnit nebo prosadit, ovšem závisí na zdroji nejdůležitějším - na lidech. I proto jsme se rozhodli přidat k tolika jiným podobným snahám a věnovat se vzdělávání lidí, osvětě, dávat dobrý příklad toho, jak je věci možné dělat a hlavně měnit.

Vědění se nešíří lineárně, ale v kruzích, a k velkým změnám nedochází postupně, ale skokem. Říká se tomu efekt sté opice (nebo člověka?). Záleží opravdu na každém z nás, protože jeden člověk svými názory, chováním a nadšením ovlivní - třebaže nepřímo - mnoho lidí ve svém okolí. Až se jednou změní kvalita života nás všech.