Červené maso, rakovina a infarkt

18.01.2017

Červené maso je obviňováno z mnoha stran, že jeho konzumace má vliv na vznik karcinomů, zejména kolorektálního. Jedná se o nejrůznější zdroje i formy červeného masa - čerstvé, mleté, mražené, hovězí, vepřové, telecí a skopové. Obzvláště se zdůrazňuje, že riziko vzniku rakoviny se zvyšuje se zpracováním červeného masa uzením, sušením, solením, nakládáním a konzervováním, zpracováním v uzeninách a jiných masných výrobcích.

ZVYŠUJE KONZUMACE ČERVENÉHO MASA RIZIKO KARCINOMŮ?

Prokazatelnost podílu konzumace červeného masa na vzniku rakoviny se udává 15% při konzumaci 100 g červeného masa denně a silně vzrůstá při vyšší spotřebě. Zatímco u alkoholu se může doporučovat - méně je lépe, pro červené maso neexistuje žádná bezpečná spodní hranice. V tomto případě je tedy optimální žádná spotřeba. Avšak v současné době představují vegetariáni pouze asi 10 % dospělé populace. Je jistě značně složité provést zhodnocení vztahu spotřeby masa k výskytu určitých typů karcinomů a různí autoři proto uvádějí značně odlišná čísla.

Podle statistiky z roku 2002 je v severní a střední Evropě spotřeba červeného masa na hlavu a den 47,3 g u mužů a 35 g u žen. Podíl kolorektální rakoviny se odhaduje na 7,8 % u mužů a 5,8 % u žen. V UK pro rok 2002 odhadovali, že spotřeba masa (20 g denně) se podílí na 15 % kolorektálních karcinomů.

V současné době se připouští, že by konzumace červeného masa mohla ovlivňovat i vznik rakoviny jícnu, plic, slinivky břišní, dělohy, žaludku a prostaty. Britská studie zjistila, že se spotřeba červeného masa se v roce 2010 podílela na 3,5 % nově diagnostikovaných rakovin u mužů a na 2 % rakovin u žen. Analýza WCRF (Světový fond pro výzkum rakoviny) z roku 2007 prokazuje, že snězení jedné klobásy denně prokazatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorekta) o 20 %. K tomuto závěru dospěli experti zhodnocením 7000 klinických studií o vztahu diety a rakoviny. Podíl kolorektální rakoviny v EU se odhaduje na 7,8 % u mužů a 5,8 % u žen.

České republice patří první místo u mužů a deváté u žen na světě v počtu nemocných tímto typem rakoviny v přepočtu na 100 000 obyvatel. Možnosti testu pro včasné zachycení rizika vzniku kolorektálního karcinomu by měl ve vlastním zájmu využívat každý dospělý člověk (viz www.strevo-tour.cz).

KONZUMACE ČERVENÉHO MASA ZVYŠUJE RIZIKO INFARKTŮ

V prosinci 2011 se objevila studie, která uvádí, že spotřeba červeného masa je prokazatelně spojená s vyšším výskytem infarktů. Badatelé pod vedením Adama M. Bernsteina, ředitele výzkumu ve Wellness Centru Clevelandské kliniky v Ohiu, sledovali ve dvou projektech soubory 84 010 žen a 43 150 mužů po dobu 26 let (ženy) a 22 let (muže). Ženám bylo na počátku sledování 30-55 let a mužům 40-75 let. Na počátku studie neměli diagnostikovanou rakovinu, cukrovku ani kardiovaskulární onemocnění. Účastníci vyplňovali dotazníky, ve kterých pravidelně zapisovali konzumaci jídla a jeho množství.

Za uvedenou dobu sledování měly ženy 2633 a muži 1397 infarktů. Hodnocení podle toho, jak se sledovaní pacienti živili, ukázalo, že zvýšená konzumace červeného masa byla spojena s vyšším rizikem výskytu infarktů, vyšší konzumace drůbeže byla spojována se sníženým rizikem infarktů.

SPOTŘEBA MASA V ČR

V ČR snědí ženy i muži červeného masa podstatně víc než je průměr EU. Od roku 2003 do roku 2009 se spotřeba masa pohybovala v rozmezí od 41,1 do 42,0 kg na osobu a rok, přičemž spotřeba vepřového masa je nejvyšší v porovnání s ostatními druhy mas. Spotřeba drůbežího masa v roce 2009 činila 24,8 kg na osobu a rok a na třetím místě následuje maso hovězí, jehož spotřeba v roce 2009 představovala 9,4 kg na osobu a rok.

Omezení spotřeby červeného masa se občanům radí při nejrůznějších příležitostech. Výživoví poradci radí: Omezte spotřebu červeného masa na 80 g denně - snížíte riziko vzniku nádorových onemocnění (https://www.stripky.cz/543-rizika.html). Onkologická poradna radí pacientům: ne více než 140 g připraveného masa denně. Na stránkách www. kolorektum.cz se radí: Pokuste se omezit konzumaci červeného masa na méně než 500 g týdně (v syrovém stavu zhruba 700-750 g). Snažte se nejíst příliš mnoho uzenin (slanina, různé šunky, salámy, klobásy apod.)


ZÁVĚR

WHO a mnoho dalších zdravotnických organizací se shodují v tom, že omezení nebo úplné zastavení konzumace červeného masa, provázené zvýšenou spotřebou ovoce a zeleniny, může přispět ke snížení rizika vzniku různých karcinomů trávicího traktu, ústní dutiny, hltanu, jícnu, žaludku a kolorekta. V názorech o vlivu konzumace masa na lidské zdravÍ však nacházíme mnoho protikladných tvrzení získaných v různých epidemiologických studiích.

Celosvětový konsensus však můžeme sledovat v názorech na škodlivost masných produktů. Jejich konzumace je označována za hraní ruské rulety se zdravím.

Výzvy k omezení až zastavení konzumace masa se šíří prostřednictvím internetu a dostávají globální význam ve vztahu k udržení životního prostředí, ekonomii produkce živočišných produktů i ve vztahu k soužití člověka se zvířaty.