Podnikání pro vyšší smysl a radost ze seberealizace

09.03.2018

Rozhovor s Lenkou Papadakisovou, lektorkou a koučkou ženám, které chtějí jít svou cestou a začít podnikat.

Věří v podnikání dělané nejen pro zisk, ale i pro vyšší smysl a radost ze seberealizace. K tomu, abychom mohli začít, musíme nejprve najít sami sebe - třeba skrze vyprávění svého příběhu.

Jak mi vyprávění mého příběhu může pomoci například otevřít vlastní terapeutickou praxi?

Zpracovat si svůj osobní příběh nám dává velikou sílu. Uvědomit si, čím jsem v životě prošla, jaké jsou moje schopnosti, dovednosti, zkušenosti, o které se mohu opřít, ze kterých mohu čerpat, je zdrojem sebedůvěry a sebehodnoty každého člověka. Od toho se mohu odrazit i do podnikání. Jakmile jsme si vědomi své hodnoty a uvědomíme si, po čem toužíme, na čem nám záleží, často se nám další kroky ukážou samy.

V rámci workshopu Můj příběh si studenti krok po kroku zpracovávají svou cestu. Jak to probíhá?

Nejprve si sepíší sami konkrétní místa, kde se vyskytli, zkušenosti, vzdělání, práce, lidi, kteří je ovlivnili, situace, které je dovedly až sem do současnosti, kdy mají motivaci a touhu věnovat se například zdravé výživě. Pak to sdílí v malých skupinkách, poté si nakreslí klíčové okamžiky, ze kterých sestává jejich příběh, a sdílí jej ve větší skupině. Naučí se tedy nejen sebereflexi, ale i schopnost sdělit příběh někomu dalšímu. Když se na sebe takto podívají, najednou mají větší sílu. Uvědomí si, že nezačínají na nule a že mají na čem stavět.

Kde se rodí ta síla v příběhu?

Ze sebepřijetí a autentičnosti. Řada žen, které přichází do Akademie, má za sebou nějaké zdravotní potíže a s tím často spojené i trauma, kterým prošly. To jsou obvykle citlivá místa. Když si svůj příběh zpracují a v bezpečném prostoru několikrát vypráví, začne se z toho traumatu stávat pomyslný diamant, který mohou dále vybrousit do nové podoby.

Když sdílím svůj příběh ze srdce, ze své zranitelnosti, roste mi zdravé sebeuvědomění a sebepřijetí. 

A když skutečně s otevřeným srdcem bez posuzování a hodnocení naslouchám příběhu druhých, poskytnu jim respekt, soucit a často si mohu díky příběhu druhého uvědomit i něco důležitého pro sebe. Nějakou ingredienci do mého příběhu. To je dvojí kouzlo vyprávění příběhů, učení se od sebe a léčení se vzájemně. Studentům Akademie to dodává odvahu vykročit svým směrem a stát si za tím, co chtějí tvořit, ať už je to v zaměstnaní, podnikání nebo "jen" se svými kamarády.

V 90. letech jste zakládala firmu na vzdělávání manažerů. Dnes učíte, jak podnikat, aby činnost měla nejen výsledky, ale i smysl. Být užitečná a zároveň se uživit, není snadné. Jak tyto dvě složky vybalancovat?

Jde o to pochopit zákonitosti malého podnikání. Je to taková malá násobilka, kdy je třeba brát v potaz několik proměnných:

  • Mám jasno v tom, jakou změnu svým podnikáním způsobuji sobě - klientům - celku (užitečnost).
  • Znám skutečnou hodnotu, kterou svým podnikáním přináším, a umím ji komunikovat a nabídnout (užitečnost).
  • Znám svého klienta, který má o můj produkt či službu zájem, a já mu tím měním život, vím jak ho oslovit (uživí mě to).
  • Znám své náklady a dobře postavím cenu (uživí mě to).

Riziko bývá v první fázi, kdy jsem nadšena až "zahleděná" do svého produktu či služby, toužím ji nabídnout každému, ale moc nesleduji finanční stránku a přeji si, aby mě to uživilo. Obvykle si ještě nejsem jista, hledám svého klienta, neznám trh, možná i málo naslouchám. V této fázi je důležité dobré slovo od někoho, kdo má ve mě důvěru a doporučí mě. Velkou roli má také sdílení esence svého příběhu, když vtáhnu své klienty do příběhu, který je zajímá a obohatí.

Podnikat srdcem a příliš se neohlížet na finanční stránku bývá spíše tématem žen. Čím si to vysvětlujete?

Zatímco muž je "odjakživa" stavěný do role živitele, v níž je přirozené vydělávat peníze, ženy často pracují z pocitu péče, pomoci a poslání. A mívají problém si říci o peníze za svoji službu či hodnotu, kterou klientovi přináší. Když dělám jen užitečné věci, bez ohledu na zajištění finančních zdrojů, je to charita. Pak mohu "trpět", neboť je to na úkor mě samé, protože nemám zajištěné své životní potřeby.

Učíte ženy, aby braly podnikání jako cestu moudré královny. Jak podniká moudrá královna?

Stará se a zvelebuje své území, pečuje a rozvíjí svoji hodnotu a hodnotu toho, co spravuje. Hospodaří se svými zdroji, má směr. Udržuje si zdravý nadhled, stará se o rovnováhu, pečuje o svoji energii, svůj rozvoj a zároveň podporuje ostatní, aby dělali svoji práci. Zajímá se o dopady svého rozhodování a jednání. Pečuje o hodnoty, vztahy, o klima. Ví, že svým konáním ovlivňuje kvalitu života ve své zemi. Podnikání není náhodný projekt, jde o systematickou činnost. Stojí za tím rozhodnutí, že touhle cestou chci jít, tím pádem pro to každý den něco dělám. Vyžaduje zdravou míru sebereflexe a vědomí, že je třeba jít za cílem systematicky. Kam jde pozornost, tam jde energie, která tvoří.

Autor: Veronika Veselá, editorka časopisu Kondice