Věřím, že je lepší investovat do prevence, než pak řešit pohromu

24.06.2016

Rohovor s Janou Rose Kriváňovou, iniciátorkou a spoluzakladatelkou Akademie léčivé výživy

Letos v červnu skončil první běh dvouletého studia a akademie má první absolventy. Při té příležitosti jsme se zeptali zakladatelky akademie, Jany Rose Kriváňové, na její dojmy a zážitky.


Milá Jani, tak máme první dvouletý běh za sebou a mne a čtenáře by zajímalo, proč jsi vůbec akademii založila, co bylo tvou motivací a zda se tvá vize naplňuje...

Moje prvotní motivace k založení ALV byla hodně sobecká. Inspiroval mě Roger Green a jeho Academy of Healing Nutrition v New Yorku. A pak mě popadla touha mít školu celostního pohledu na zdraví a výživu v Praze. Když jsme pak já a Háňa Vysloužilová položily základy ALV, motivace narostla.

Chci žít v zdravé společnosti, tak jsem si řekla, že přiložím ruku k dílu a něco proto udělám. Aby byla zdravá společnost, potřebujeme kolem sebe zdravé lidi, tak považuju za dobrý nápad začít vnímat a řešit, co jíme, a inspirovat lidi k převzetí zodpovědnosti za své zdraví.

Různých kurzů věnujících se zdravému stravování a výživě je v současné době na trhu spousta. Proč by se měli lidé zajímat právě o Akademii léčivé výživy?

Akademie je pro mě výjimečná svou nedogmatičností i šíří záběru. Studium je poskládané tak, aby student prošel prožitkově inspirativní cestu plnou kvalitních informací a vzácných setkání s odborníky, kteří se svému tématu věnují léta a kteří v akademii své letité zkušenosti sdílí. Nejsme škola pro všechny. Projít studiem na ALV si vyžaduje chuť investovat čas, prostor a peníze do vlastní cesty osobního rozvoje a taky velkou odvahu dělat změny v zaběhnutých životních stereotypech.

Hlavním záměrem studia je zorientovat studenty v různorodých informacích v oblasti výživy a zdraví. Neučíme studenty počítat kalorie ani prodávat instantní řešení pro každého.

Proto studium prochází všechny časem ověřené stravovací systémy, jako je tradiční čínská dietetika, ajurvéda a makrobiotika. A k tomu mnoho dalších užitečných a inspirativních témat jako je Stravování dlouhověkosti s Rogerem Greenem, Zdravý jídelníček s Monikou Divišovou, Psychosomatika s Milanem Hořínkem, Celostní diagnostika s MUDr. Míšou Šimkovou, Jak přežít dobu jedovou s prof. Annou Struneckou a mnoho dalších.

Součástí studia jsou i praktické kurzy vaření, kde si studenti zkrátka musejí "zašpinit si ruce" v naší akademické kuchyni a naučit se tak připravovat jídlo novým, přirozeným a zdravým způsobem.

Pro spoustu lidí mohou dva roky vypadat jako nekonečné moře času, které by měli věnovat tak banálnímu tématu, jako je jídlo. Ty jsi se studenty v úzkém kontaktu. Jaká je jejich, a třeba i tvoje zkušenost s tak dlouhým studijním programem? Jak to vnímají?

Ano, 2 roky je velká časová investice a i když může někdo považovat jídlo za banální téma, není tomu tak. Naopak, je důležitým základem pro to, aby se nám dařilo v jiných oblastech života. A to naši studenti velmi brzo v rámci studia zjistí a mnoho z nich tomu již věří, když se pro studium na ALV rozhodnou.

Ve finále se studium stává dvouletou dobrodružnou cestou, objevováním souvislostí, orientací ve světe jídla a zábavou v kuchyni s partou podobně naladěných lidí.

Studenti nám "pláčou", když přicházejí prázdniny, a taky po ukončení studia. Vznikají vzácná přátelství a objevuje se spousta dobrých důvodů, jak, kde a proč se zase vidět.

Téměř všechny teoretické přednášky jsou přístupné i veřejnosti, takže lidé, kteří se zajímají jen o něco nebo nemají čas a chuť studovat dva roky, mohou přijít i jen na jednotlivý seminář. Jaká je pak výhoda celkového studia?

Jak jsem již řekla, studium nabízí mnohem víc než jen zajímavé informace k různorodým tématům. Za největší výhodu považuju to, že když se rozhodnete udělat ve svém životě změnu, nezůstanete v tom sám a ztracený. U nás ve škole máte hned pár desítek lidí, kteří se pro změnu rozhodli taky, takže máte společné téma a kruh kamarádů, který vás, když je potřeba, podpoří nebo popostrčí.

Pro tebe samotnou je jídlo velkou vášní již po mnoho let. Určitě jsi v průběhu času svůj postoj k jídlu měnila a upravovala. Můžeš nám říct, co tě nejvíce ovlivnilo, a jak stravování vnímáš nyní?

Od doby kdy jsem zjistila svůj konstituční typ jím, co mi sluší a to, co mě oslabuje, nejím vůbec anebo jen příležitostně.

Taky ve svém životním stylu respektuju střídání ročních období, a proto základ mého jídelníčku tvoří lokální a sezónní potraviny. A základ pak doplňuji exotickými kousky z celého světa. Momentálně experimentuju s tonizujícími bylinami, které mi před 2 lety představila Inga Bylinkina (lektorka ALV).

Máš pocit, že má smysl se nad tím, co jíme, zamýšlet a věnovat tomu nejen pozornost, ale i čas, energii a peníze?

Naprosto! Má to velký smysl! Věřím, že je lepší investovat do prevence, předcházení problému, než pak řešit pohromu - vážné zdravotní potíže. Mým velkým živým příkladem jsou mí rodiče. Milují život a velmi aktivně si ho užívají ve zdraví.

A pro mě osobně to, že jsem zdravá, mám jasnou mysl a dostatek energie na plnění mých snů, je základem pro svobodné žití vlastního života v jeho plném potenciálu!