Tradice v kole roku

Tradice. Zjímavé slovo s různými konotacemi. Pro nás jsou jedním z pilířů, jednou z hlavních hodnot, o něž se akademie opírá. Vnímáme, že se vytrácejí, zapomínáme proč vlastně pečeme na Velikonoce beránka, proč trháme barborky, proč...


Říká se, že tradice musí být živá. Tak zde je náš malý příspěvek k tomu, abychom naše tradice společně opět trochu objevili a zkusili je žít vědomě.


Konec léta je tradičně dobou oslav. Prostá pravda, že člověk - nebo spíše lidský duch - k životu potřebuje také radost, je platná zcela univerzálně. Dokonce i v dobách nedávno minulých, kdy se u nás potlačoval a zakazoval každý pokus o návrat k tradicím, zvlášť tehdy, když v sobě nesl třeba jen náznak náboženského rozměru, se závěrem léta vesele...

Že je srpen pojmenován po srpu určitě nikoho nepřekvapí. Je to prostě měsíc žní, práce v polích, měsíc první velké sklizně. O něco zajímavější může být jeho latinský název převzatý velkým množstvím dalších jazyků. Jméno slavného římského císaře Augusta se v dobách Římské říše používalo jako titul, který by v překladu do češtiny znamenal zhruba...

Dá-li se některý měsíc v roce označit za dobu růží, bude to rozhodně červenec. Všechno kvete, vzduch voní létem, nikomu se nechce zůstávat doma. Po svatém Jánu už se rozhodně můžeme koupat i ve volné přírodě a toho musíme dobře využít zejména v dnešní době, protože za pár týdnů už to kvůli kvalitě vody nepůjde a zbudou nám zase jen...

Měsíc červen dnes vnímáme jako první letní měsíc, dětem končí školní docházka, začíná se jezdit na výlety - školní i soukromé - chystáme se na prázdniny a dovolené. V tradičním podání byl ale červen měsícem, kdy léto vrcholilo, což hezky dokládá anglický název hlavního červnového svátku - slunovratu nebo svatojánské noci: noc prostředku léta.

LÁSKY ČAS? Květen bývá označován za měsíc zamilovaných, měsíc lásky. Říká se, že žena na prvního máje nepolíbená do roka uschne. Určitě bychom našli ještě další přísloví a zvyky spojující květen s romantikou. U našich předků se ale o žádnou romantiku nejednalo. Květen, a prvomájová noc zvlášť, byl zasvěcen plodnosti a májové rituály sloužily k...

Asi nejtypičtějším svátkem jara, který se u nás dodnes dodržuje a slaví, jsou barevné, chutné a veselé Velikonoce. Vyjdeme-li z předkřesťanských tradic, jsou Velikonoce - Ostara - totožné s oslavou jarní rovnodennosti. Aby se křesťanství jasně vymezilo vůči pohanským kultům, byl někdy koncem 6. století přijat výpočet data Velikonoc zohledňující...

Přestože je únor druhým nejchladnějším měsícem roku, který naši předkové využívali ke spoustě důležitých zimních činností - od vytahování ledů do studených sklepů a pivnic až po masopustní zabíjačky, přináší také paradoxně první předzvěst jara v podobě hromničního oteplení a předjarních bouří s příslibem tání a probuzení nového života.

Nové začátky máme rádi. Rádi je chystáme, slavíme - a také oznamujeme. Nový začátek totiž znamená, že za sebou zanecháváme vše staré, nepotřebné, to, co nás nešlechtí, netěší, na co nejsme hrdi. A pouštíme se do dalších kroků jinak, lépe, radostněji. Nejspíš i proto bývají silvestrovské oslavy tak často vydatné, hlučné, přes míru. Protože od...